Bếp điện từ Latino LT-02IR

3,000,000

0972.556.706