Bếp điện từ Latino LT-268IH

4,500,000

0972.556.706