Quạt điều hòa không khí Turbo – Everest 6000M

2,800,000

0972.556.706