Bếp điện từ Chefs EH-MIX534

7,000,000

0972.556.706