Bếp điện từ Latino GS 545 IH

6,930,000

0972.556.706